ຄະນະຊີ້ນຳລະດັບຊາດ ລົງຕິດຕາມພາກສະໜາມ ການສຳຫຼວດກະສິກຳ ແຂວງສາລະວັນ

ທ່ານ ບຸນໂຈມ ອຸບົນປະເສດ ຮອງລັດຖະມົນຕ ກະຊວງການເງິນ ລົງຕິດຕາມຊຸກຍູ້ ວຽກງານພາກສະໜາມຂອງການສໍາຫຼວດສະຖິຕິກະສິກໍາ ຄັ້ງທີ III ທີ່ ແຂວງສາລະວັນ,ລະຫວ່າງວັນທ 9-15/12/2020

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*