ກອງປະຊຸມປືກສາຫາລືຮູບແບບທາງໄກ

ກອງປະຊຸມປືກສາຫາລືຮູບແບບທາງໄກ ກ່ຽວກັບການ ຜ່ານວຽກການປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງສະຖິຕິ ຄັ້ງວັນທີ 21 ກັນຍາ 2021 ທົ່ວປະເທດ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*