ຄະນະຊີ້ນຳລະດັບຊາດ ລົງຕິດຕາມພາກສະໜາມ ການສຳຫຼວດກະສິກຳ ແຂວງສາລະວັນ

ເດືອນທັນວາ 15, 2020 khamla phommany 0

ທ່ານ ບຸນໂຈມ ອຸບົນປະເສດ ຮອງລັດຖະມົນຕ ກະຊວງການເງິນ ລົງຕິດຕາມຊຸກຍູ້ ວຽກງານພາກສະໜາມຂອງການສໍາຫຼວດສະຖິຕິກະສິກໍາ ຄັ້ງທີ III ທີ່ ແຂວງສາລະວັນ,ລະຫວ່າງວັນທ 9-15/12/2020

ຄະນະຊີ້ນຳລະດັບຊາດ ລົງຕິດຕາມພາກສະໜາມ ການສຳຫຼວດກະສິກຳ ແຂວງສາລະວັນ

ເດືອນທັນວາ 15, 2020 khamla phommany 0

ທ່ານ ບຸນໂຈມ ອຸບົນປະເສດ ຮອງລັດຖະມົນຕ ກະຊວງການເງິນ ລົງຕິດຕາມຊຸກຍູ້ ວຽກງານພາກສະໜາມຂອງການສໍາຫຼວດສະຖິຕິກະສິກໍາ ຄັ້ງທີ III ທີ່ ແຂວງສາລະວັນ,ລະຫວ່າງວັນທ 9-15/12/2020